Disclaimer

Fairy Organized – versie maart 2020.

Disclaimer

Eenmanszaak Fairy Organized, met KvK-nummer 77187210, hierna “Fairy Organized” wil u hartelijk welkom heten op www.fairyorganized.nl.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Fairy Organized kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Fairy Organized zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Fairy Organized zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Fairy Organized is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Fairy Organized verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Fairy Organized tot stand komen.

Als u een klacht heeft, dan hoort Fairy Organized dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar eefje@fairyorganized.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Fairy Organized of die van licentiegevers. Fairy Organized behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via eefje@fairyorganized.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat Fairy Organized per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Fairy Organized weten via eefje@fairyorganized.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Fairy Organized verplicht is tot enige schadevergoeding.

Fairy Organized behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Toepasselijk recht Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 

Contactgegevens

Fairy Organized
eefje@fairyorganized.nl
06-55861905
KVK: 77187210

Social Media

Disclaimer      Privacyverklaring      Leveringsvoorwaarden      Reviewbeleid      ©2024 Fairy Organized